Factor 3 Events

factor3events logo

Factor 3 Events is een bedrijf dat faciliteiten verzorgt voor evenementen. Samen met Carlos da Siva Andrade hadden wij de hierboven weergegeven logo gemaakt.

Ook visitekaarten en een folder was nodig om het bedrijf te promoten waarbij er samen met de klant een ontwerp tot stand gebracht is. 

F3E-Back Bobby-Front